Công ty TNHH Bắc Giang Matsuoka thông báo tuyển dụng

Công ty TNHH Bắc Giang Matsuoka thông báo tuyển dụng quản lý kỹ thuật xưởng may * Số lượng: 01 Nữ. * Yêu cầu: – Chịu trách nhiệm quản lý nhân viên làm việc tại chuyền may, máy móc thiết bị, chất lượng và tiến độ sản xuất của các chuyền…

Xem Thêm