TOP 5 Công Ty Lớn Nhất KCN Vân Trung, Bắc Giang

Giới Thiệu KCN Vân Trung, Bắc Giang Khu công nghiệp Vân Trung nằm ở tỉnh Bắc Giang, một tỉnh nằm ở vùng Bắc Trung Bộ của Việt Nam. Được thành lập và phát triển trong những năm gần đây, Khu công nghiệp Vân Trung đã trở thành một trong những…

Xem Thêm