Danh Sách Công Ty KCN Vân Trung, Bắc Giang

Giới Thiệu KCN Vân Trung, Bắc Giang Khu công nghiệp Vân Trung là một trong những khu công nghiệp lớn tại tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. Dưới đây là một số thông tin cơ bản về Khu công nghiệp Vân Trung: Trong tương lai, Khu công nghiệp Vân Trung có…

Xem Thêm

Danh Sách Công Ty KCN Quang Châu, Bắc Giang

Giới Thiệu KCN Quang Châu, Bắc Giang Khu công nghiệp Quang Châu (Quang Chau Industrial Zone) là một trong những khu công nghiệp lớn tại tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. Khu công nghiệp này có vị trí địa lý thuận lợi, nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 50 km…

Xem Thêm