Việt Yên Bắn Pháo Hoa Ngày 18/1 Mừng Lên Thị Xã

Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang sẽ được tổ chức vào ngày 18/01/2024 tại Quảng trường Thân Nhân Trung, đường Hồ Công Dự, thị trấn…

Xem Thêm