CÔNG TY TNHH BLS VN Tuyển Dụng Công Nhân Viên

CÔNG TY TNHH BLS VN thông báo tuyển dụng Công Nhân Viên năm 2024 CÔNG TY TNHH BLS VN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNGI. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG – Nhân viên ERP– Kỹ thuật máy TAPE– Công Nhân Nam– Công Nhân NữII. MỨC LƯƠNG– Lương cơ bản: 4.500.000 – 12.000.000đ– Phụ…

Xem Thêm