Quý I Năm 2024, Bắc Giang cần thêm 22 nghìn lao động

BẮC GIANG – Ngày 29/1, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối cung – cầu lao động với 13 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tham gia có 30 doanh nghiệp (DN) tại các tỉnh, thành phố tuyển…

Xem Thêm