Showing all 17 results

CÔNG TY TNHH SEONG AM TECH Tuyển Dụng

TOPQC được tài trợ

8.000.000 11.000.000
per month

CÔNG TY TNHH MECEN SOLAR VINA Tuyển Dụng

TOPQC được tài trợ

10.000.000 20.000.000
per month

CÔNG TY TNHH LIUQIAO FEATHER VIỆT NAM Tuyển Dụng

TOPQC được tài trợ

6.000.000 14.000.000
per month

CÔNG TY TNHH MSC VINA Tuyển Dụng Kế Toán Kho

TOPQC được tài trợ

THÔNG TIN CÔNG TY CÔNG TY TNHH MSC VINA  Mã số thuế…

7.000.000 9.000.000
per month

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ LILE Tuyển Dụng Công Nhân

TOPQC được tài trợ

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế LILE PACKAGING MANUFACTURING COMPANY LIMITED…

7.000.000 12.000.000
per month

CÔNG TY TNHH BLS VN Tuyển Dụng

TOPQC được tài trợ

THÔNG TIN CÔNG TY CÔNG TY TNHH BLS VN  Tên quốc tế…

4.500.000 16.000.000
per month

CÔNG TY TNHH GUV VIỆT NAM Tuyển Dụng

TOPQC được tài trợ

Sứ Mệnh và Giá Trị Cốt Lõi CÔNG TY TNHH GUV VIỆT…

8.000.000 16.000.000
per month

CÔNG TY TNHH YOUNGONE BẮC GIANG Tuyển Dụng

TOPQC được tài trợ

Sứ Mệnh và Giá Trị Cốt Lõi CÔNG TY TNHH YOUNGONE BẮC…

8.000.000 15.000.000
per month

CÔNG TY TNHH VALUEPLUS VINA Tuyển Dụng

TOPQC được tài trợ

8.000.000 17.000.000
per month

CÔNG TY TNHH SEONG AM TECH Tuyển Dụng

TOPQC được tài trợ

8.000.000 11.000.000
per month

CÔNG TY TNHH T&D TECH VINA Tuyển Dụng

TOPQC được tài trợ

10.000.000 20.000.000
per month

CÔNG TY TNHH VIETNAM SUNERGY (BẮC NINH) Tuyển Dụng

TOPQC được tài trợ

8.000.000 23.000.000
per month

CÔNG TY TNHH LIUQIAO FEATHER VIỆT NAM Tuyển Dụng

TOPQC được tài trợ

6.000.000 14.000.000
per month

Công ty TNHH Công Nghệ Thông Minh FUMING CHUANG Tuyển Dụng

TOPQC được tài trợ

8.000.000 15.000.000
per month

Công ty TNHH Điện Tử Hoa Vũ Việt Nam Tuyển Dụng

TOPQC được tài trợ

8.000.000 16.000.000
per month

Công ty TNHH Amphenol Communication Electronics Việt Nam Tuyển Dụng

TOPQC được tài trợ

Công ty TNHH Amphenol Communication Electronics Việt Nam có nhà máy tại…

10.000.000 20.000.000
per month

CÔNG TY TNHH MECEN SOLAR VINA Tuyển Dụng

TOPQC được tài trợ

10.000.000 20.000.000
per month

Công Ty TNHH Công Nghệ Bao Bì Bách Hảo Niên Tuyển Dụng

TOPQC được tài trợ

10.000.000 20.000.000
per month

Lens Việt Nam Tuyển Dụng Công Nhân

Phổ BiếnQC được tài trợ

[LENS VN – KCN QUANG CHÂU, BẮC GIANG] TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN…

12.000.000per month

Crystal Martin (Việt Nam) Cần Tuyển Gấp 1300 Công Nhân

Phổ BiếnTOPQC được tài trợ

Công ty TNHH Crystal Martin (Việt Nam) cần tuyển gấp 1300 Công…

15.000.000