Showing all 10 results

NHÀ TRỌ PHƯƠNG MAI

Tên Nhà Trọ NHÀ TRỌ PHƯƠNG MAI  Địa chỉ Ấp Đồn, Xã…

800.000 1.200.000
per month

A TRỌ ĐÂY RỒI – QV5

Tên Nhà Trọ A TRỌ ĐÂY RỒI – QV5  Địa chỉ Giang…

900.000 1.300.000
per month

A TRỌ ĐÂY RỒI – QV4

Tên Nhà Trọ A TRỌ ĐÂY RỒI – QV4  Địa chỉ Giang…

900.000 1.300.000
per month

NHÀ TRỌ CẢNH HẰNG

Tên Nhà Trọ NHÀ TRỌ CẢNH HẰNG  Địa chỉ Tam Tầng, Đạo…

900.000 1.300.000
per month

NHÀ TRỌ 1990

Tên Nhà Trọ NHÀ TRỌ 1990  Địa chỉ Khu Đồng Lớn, Đạo…

1.000.000 1.300.000
per month

Nhà Trọ Cầu Vồng

THÔNG TIN NHÀ TRỌ Tên Nhà Trọ A TRỌ đây rồi! –…

1.000.000 1.200.000
per month

Nhà Trọ Đức Toán

THÔNG TIN NHÀ TRỌ Tên Nhà Trọ Nhà Trọ Đức Toán  Địa…

1.000.000 1.400.000
per month

A TRỌ đây rồi – QC1

THÔNG TIN NHÀ TRỌ Tên Nhà Trọ A TRỌ đây rồi! –…

1.000.000 1.300.000
per month

A TRỌ đây rồi! – QC2

THÔNG TIN NHÀ TRỌ Tên Nhà Trọ A TRỌ đây rồi! –…

1.000.000 1.400.000
per month

Toà Nhà VAK – 01

THÔNG TIN CHI TIẾT Tên Nhà Trọ TOÀ NHÀ VAK 01  Địa…

1.200.000 1.800.000
per month