Danh Sách Công Ty Tại KCN Yên Phong, Bắc Ninh

A Trọ Đây Rồi Tổng Hợp Danh Sách Công Tại KCN Yên Phong, Bắc Ninh

Danh sách này bao gồm:

  • Các công ty có địa chỉ tại các KCN Yên Phong, Bắc Ninh
  • Danh sách các công ty có vốn điều lệ 50 tỷ trở lên
  • Các công ty sử dụng lao động trên địa bàn KCN Yên Phong, Bắc Ninh.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH JIE YANG

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế JIE YANG INTELLIGENT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED  Tên viết tắt JIE YANG INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD  Mã số thuế 2301272191  Địa chỉ Lô CN4B-1,

CÔNG TY TNHH WINTECHI VINA

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế WINTECHI VINA COMPANY LIMITED  Tên viết tắt WINTECHI VINA CO., LTD  Mã số thuế 2300742479  Địa chỉ Khu công nghiệp Yên Phong, Xã

CÔNG TY TNHH TOYO BRAZING VIỆT NAM

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế TOYO BRAZING VIETNAM CO., LTD  Tên viết tắt TBVN  Mã số thuế 2300659541  Địa chỉ Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu,

CÔNG TY TNHH CRUBS VINA

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế Crubs Vina Company Limited  Tên viết tắt Crubs Vina CO., LTD  Mã số thuế 2300710300  Địa chỉ Khu công nghiệp Yên Phong, Xã

CÔNG TY TNHH YULAY TECH VINA

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế YULAY TECH VINA COMPANY LIMITED  Tên viết tắt YULAY TECH VINA CO., LTD  Mã số thuế 2300786846  Địa chỉ Khu công nghiệp Yên

CÔNG TY TNHH SUMMIT SYSTEM VIỆT NAM

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế SUMMIT SYSTEM VIETNAM COMPANY LIMITED  Tên viết tắt SUMMIT SYSTEM VINA CO.,LTD  Mã số thuế 2300614300  Địa chỉ Thuê NX Công Ty TNHH

CÔNG TY TNHH DSTG INTERNATIONAL

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế DSTG INTERNATIONAL CO., LTD  Mã số thuế 2300836014  Địa chỉ Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc

CÔNG TY TNHH GREEN ENGINEERING VINA

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế GREEN ENGINEERING VINA COMPANY LIMITED  Mã số thuế 2300845756  Địa chỉ Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh

CÔNG TY TNHH VINAKYOTEC-NICOH

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế VINAKYOTEC-NICOH COMPANY LIMITED  Tên viết tắt VINAKYOTEC-NICOH CO., LTD  Mã số thuế 2300863233  Địa chỉ Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu,

CÔNG TY TNHH STK CHEMICAL VIỆT NAM

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế  STK CHEMICAL VIET NAM COMPANY LIMITED  Tên viết tắt STK CHEMICAL VIET NAM CO., LTD.  Mã số thuế 2300857631  Địa chỉ  (Thuê nhà

CÔNG TY TNHH MASSLAM VINA

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế MASSLAM VINA COMPANY LIMITED.  Tên viết tắt MASSLAM VINA CO., LTD.  Mã số thuế 2300857857  Địa chỉ Khu công nghiệp Yên Phong, Xã

CÔNG TY TNHH DAE MYUNG VIỆT NAM

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế DAE MYUNG VIETNAM COMPANY LIMITTED  Mã số thuế 2300847954  Địa chỉ Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh

CÔNG TY TNHH NANO CHEM TECH VIỆT NAM

THÔNG TIN CÔNG TY Tên quốc tế NANO CHEM TECH VIETNAM COMPANY LIMITED  Tên viết tắt NANO CHEM TECH VIETNAM CO., LTD.  Mã số thuế 2300789332  Địa chỉ Khu công

CÔNG TY TNHH SJT VINA

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế SJT VINA COMPANY LIMITED  Tên viết tắt SJT VINA CO., LTD  Mã số thuế 2300857656  Địa chỉ Khu công nghiệp Yên Phong, Xã

CÔNG TY TNHH SAMWOOEMS VINA

THÔNG TIN CÔNG TY  Mã số thuế 2300918355  Địa chỉ Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam  Người đại diện Kim

CÔNG TY TNHH PROMISE ON VIỆT NAM

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế PROMISE ON VINA COMPANY LIMITED  Tên viết tắt PROMISE ON VINA CO., LTD  Mã số thuế 2300884272  Địa chỉ Khu công nghiệp Yên

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HAN JIN VIỆT NAM

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế HAN JIN VIETNAM CHEMICAL COMPANY LIMITED  Tên viết tắt HJVC CO., LTD  Mã số thuế 2300555158  Địa chỉ Khu công nghiệp Yên Phong,

CÔNG TY TNHH KST VINA

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế KST VINA COMPANY LIMITED  Mã số thuế 2300659439  Địa chỉ (Thuê xưởng của công ty TNHH INTOPS Việt Nam) Khu công nghiệp Yên

CÔNG TY TNHH INTOPS VIỆT NAM

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế INTOPS VIETNAM COMPANY LIMITED  Mã số thuế 2300323220  Địa chỉ Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT P&Q VINA

THÔNG TIN CÔNG TY Mã số thuế 2400479528  Địa chỉ Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam  Người đại diện KIM

CÔNG TY TNHH P&TEL VIỆT NAM

THÔNG TIN CÔNG TY Tên quốc tế P&Tel VietNam Company Limited  Tên viết tắt P&Tel Co.,Ltd  Mã số thuế 2300554595  Địa chỉ Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu,

CÔNG TY TNHH USER INTERFACE TECHNOLOGY VIỆT NAM

THÔNG TIN CÔNG TY Tên quốc tế USER INTERFACE TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED  Tên viết tắt UIT VINA CO., LTD  Mã số thuế 2300323100  Địa chỉ Khu công nghiệp Yên

CÔNG TY TNHH SUZUMOTO VIỆT NAM

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế SUZUMOTO VIETNAM COMPANY LIMITED  Mã số thuế 2300342230  Địa chỉ Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc

CÔNG TY CỔ PHẦN SEOUL METAL VIỆT NAM

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế SEOUL METAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY  Mã số thuế 2300323118  Địa chỉ Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong,

CÔNG TY TNHH HÀ NỘI SEOWONINTECH

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế HANOI SEOWONINTECH COMPANY LIMITED  Tên viết tắt HANOI SEOWONINTECH CO., LTD  Mã số thuế 2300416524  Địa chỉ Khu công nghiệp Yên Phong, Xã

CÔNG TY TNHH MOBASE VIỆT NAM

THÔNG TIN CÔNG TY Tên quốc tế MOBASE VIETNAM COMPANY LIMITED  Mã số thuế 2300323083  Địa chỉ Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc

CÔNG TY TNHH HILOCK VIỆT NAM

THÔNG TIN CÔNG TY  Mã số thuế 2300533203  Địa chỉ Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam  Người đại diện Lee

CÔNG TY TNHH SAHARA INDUSTRY VIỆT NAM

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế SAHARA INDUSTRY VIETNAM CO., LTD  Tên viết tắt SIVN  Mã số thuế 2300659527  Địa chỉ Đường YP8, Khu công nghiệp Yên Phong, Xã

CÔNG TY TNHH HIROSHIMA METAL WORK VIỆT NAM

THÔNG TIN CÔNG TY  Mã số thuế 2300709746  Địa chỉ Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam  Người đại diện TANAKA

CÔNG TY TNHH M-TECH VIỆT NAM

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế M-TECH VIETNAM COMPANY LIMITED  Tên viết tắt M-TECH VIETNAM CO.,LTD  Mã số thuế 2300774505  Địa chỉ Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Long

CÔNG TY TNHH NEW CIRCUIT VIỆT NAM

THÔNG TIN CÔNG TY Tên quốc tế NEW CIRCUIT VIETNAM COMPANY LIMITED  Tên viết tắt NEW CIRCUIT VINA CO.,LTD  Mã số thuế 2300614420  Địa chỉ Lô D, Khu công nghiệp

CÔNG TY TNHH EM-TECH VIỆT NAM

THÔNG TIN CÔNG TY Tên quốc tế EM-TECH VIET NAM COMPANY LIMITED  Tên viết tắt EM-TECH VINA CO., LTD  Mã số thuế 2300323252  Địa chỉ Khu công nghiệp Yên Phong,

CÔNG TY CỔ PHẦN CRUCIALTEC VINA

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế CRUCIALTEC VINA JOINT STOCK COMPANY  Tên viết tắt CRUCIALTEC VINA .,JSC  Mã số thuế 2300563014  Địa chỉ KCN Yên Phong (Thuê của CT

CÔNG TY TNHH TAMAYOSHI VIỆT NAM

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế TAMAYOSHI VIETNAM CO., LTD  Mã số thuế 0101681669  Địa chỉ KCN Yên Phong 1, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh,

CÔNG TY TNHH VITOP CHEMICALS

 Tên quốc tế VITOP CHEMICALS CO., LTD  Mã số thuế 2300297718  Địa chỉ Khu công nghiệp Yên Phong , Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHUANG SHENG OPTICAL VIỆT NAM

 Tên quốc tế VIETNAM CHUANG SHENG OPTICAL CO., LTD  Tên viết tắt VCS  Mã số thuế 2300290166  Địa chỉ Lô 10, KCN Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong,

CÔNG TY TNHH SAMSUNG SDI VIỆT NAM

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế SAMSUNG SDI VIETNAM CO., LTD  Tên viết tắt SDIV  Mã số thuế 2300519248  Địa chỉ Khu công nghiệp Yên Phong I, Xã Yên

Bình Luận Bài Viết Này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài Viết Liên Quan