Danh Sách Công Ty Hàn Quốc Tại Tỉnh Bắc Giang

A Trọ Đây Rồi Tổng Hợp Danh Sách Công Ty Có Nguồn Vốn Đầu Tư Từ Hàn Quốc Tại Tỉnh Bắc Giang

Danh sách này bao gồm:

  • Các công ty có nguồn vốn trực tiếp từ Hàn Quốc
  • Các công ty có nguồn vốn gián tiếp từ Hàn Quốc
  • Các công ty sử dụng Tiếng Hàn ngôn ngữ chính trong công việc.
Phổ Biến

CÔNG TY TNHH SAMKWANG VINA

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế SAMKWANG VINA COMPANY LIMITED  Tên viết tắt SAMKWANG VINA CO.,LTD  Mã số thuế

Phổ Biến

CÔNG TY TNHH SIFLEX VIỆT NAM

THÔNG TIN CÔNG TY  Mã số thuế 2400741976  Địa chỉ Lô A, Khu công nghiệp Quang Châu – Xã Quang

CÔNG TY TNHH VISION C&T BẮC GIANG

THÔNG TIN CÔNG TY Tên quốc tế BAC GIANG BRANCH OF VISION C&T VIETNAM COMPANY LIMITED  Mã số thuế 0102664458-002

CÔNG TY TNHH GUV

THÔNG TIN CÔNG TY CÔNG TY TNHH GUV  Tên quốc tế GUV COMPANY LIMITED  Tên viết tắt GUV CO.,LTD  Mã

CÔNG TY TNHH HANIL TECHNOLOGY VIỆT NAM

THÔNG TIN CÔNG TY Tên quốc tế HANIL TECHNOLOGY VIET NAM CO.,LTD  Tên viết tắt HANIL TECHNOLOGY  Mã số thuế

CÔNG TY TNHH SHIN SUNG VINA

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế SHIN SUNG VINA COMPANY LIMITED  Tên viết tắt SHIN SUNG VINA CO.,LTD  Mã

CÔNG TY TNHH ASIA BOLT VINA

THÔNG TIN CÔNG TY Tên quốc tế ASIA BOLT VINA CO.,LTD.  Mã số thuế 2400452572  Địa chỉ Lô FJ -20,

CÔNG TY TNHH YOUNYI ELECTRONICS VINA

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế YOUNYI ELECTRONICS VINA LIMITED COMPANY  Tên viết tắt YOUNYI ELECTRONICS VINA  Mã số

CÔNG TY TNHH SEOJIN VIỆT NAM

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế SEOJIN VIET NAM LIMITED COMPANY  Tên viết tắt SEOJIN VIET NAM CO., LTD

CÔNG TY TNHH HANKOOK CASTING VIỆT NAM

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế HANKOOK CASTING VIET NAM COMPANY LIMITED  Tên viết tắt HANKOOK CASTING VIET NAM

CÔNG TY TNHH IN ẤN LONG VIỆT

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế LONG VIET PRINTING ONE MEMBER COMPANY LIMITED  Mã số thuế 2400618482  Địa chỉ

CÔNG TY TNHH DWELL TECHNOLOGY

THÔNG TIN CÔNG TY Tên quốc tế DWELL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED  Tên viết tắt DWELL TECHNOLOGY CO.,LTD  Mã số thuế

CÔNG TY TNHH SHINSUNG ENG BẮC GIANG

THÔNG TIN CÔNG TY CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINSUNG ENG (VIỆT NAM) – CHI NHÁNH BẮC GIANG  Mã

CÔNG TY TNHH MAGTRON VINA

THÔNG TIN CÔNG TY Tên quốc tế MAGTRON VINA COMPANY LIMITED  Tên viết tắt MAGTRON VINA  Mã số thuế 2400876412

CÔNG TY TNHH JV VINA BẮC GIANG

THÔNG TIN CÔNG TY Tên quốc tế JV VINA COMPANY LIMITED  Tên viết tắt JV VINA CO.,LTD  Mã số thuế

CÔNG TY TNHH HANKOOK FLEX VINA

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế HANKOOK FLEX VINA COMPANY LIMITED  Tên viết tắt HKF VINA CO.,LTD  Mã số

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO SKYLINK VIỆT NAM

THÔNG TIN CÔNG TY Tên quốc tế SKYLINK MANUFACTURING VIETNAM COMPANY LIMITED  Tên viết tắt SKYLINK MANUFACTURING VN LTD  Mã

CÔNG TY TNHH KJ TECH

THÔNG TIN CÔNG TY Tên quốc tế KJ TECH COMPANY LIMITED  Tên viết tắt KJ TECH CO., LTD  Mã số

CÔNG TY TNHH BLUEWAY VINA

 Tên quốc tế BLUEWAY VINA COMPANY LIMITED  Tên viết tắt BLUEWAY VINA CO.,LTD  Mã số thuế 2400602700  Địa chỉ Lô

CÔNG TY TNHH MK METAL VINA

Tên quốc tế MK METAL VINA COMPANY LIMITED  Tên viết tắt MK METAL VINA CO.,LTD  Mã số thuế 2400842371  Địa

CÔNG TY TNHH GIGALANE VINA

 Tên quốc tế GIGALANE VINA COMPANY LIMITED  Tên viết tắt GIGALANE VINA CO.,LTD  Mã số thuế 2400857949  Địa chỉ Một

CÔNG TY TNHH DIABELL VINA

 Tên quốc tế DIABELL VINA COMPANY LIMITED  Tên viết tắt DIABELL VINA CO.,LTD  Mã số thuế 2400827447  Địa chỉ Lô

CÔNG TY TNHH T/S VINA

 Tên quốc tế T/S VINA COMPANY LIMITED  Tên viết tắt T/S VINA CO.,LTD  Mã số thuế 2400728245  Địa chỉ Lô

CÔNG TY TNHH HIQ VINA

 Tên quốc tế HIQ VINA COMPANY LIMITED  Tên viết tắt HIQ VINA CO.,LTD  Mã số thuế 2400846721  Địa chỉ Một

CÔNG TY TNHH HANA MICRON VINA

 Tên quốc tế HANA MICRON VINA COMPANY LIMITED  Tên viết tắt HANA MICRON VINA CO., LTD  Mã số thuế 2400868884

CÔNG TY TNHH KANEMATTSU VINA

 Tên quốc tế KANEMATTSU VINA COMPANY LIMITED  Tên viết tắt KANEMATTSU VINA CO., LTD  Mã số thuế 2400829194  Địa chỉ

CÔNG TY TNHH MOBASE SUNSTAR PRECISION VINA

 Tên quốc tế MOBASE SUNSTAR PRECISION VINA COMPANY LIMITED  Tên viết tắt MOBASE SUNSTAR PRECISION VINA CO.,LTD  Mã số thuế

CÔNG TY TNHH NAO VINA

Tên quốc tế NAO VINA COMPANY LIMITED  Tên viết tắt NAO VINA CO.,LTD  Mã số thuế 2400798732  Địa chỉ Lô

CÔNG TY TNHH JEONGKWAN VINA

 Tên quốc tế JEONGKWAN VINA COMPANY LIMITED  Tên viết tắt JKV CO.,LTD  Mã số thuế 2400793205  Địa chỉ Lô CN-01,

CÔNG TY TNHH STRONICS VIỆT NAM

 Tên quốc tế Công ty TNHH STRONICS Việt Nam  Tên viết tắt STRONICS CO.,LTD  Mã số thuế 2400602700  Địa chỉ

CÔNG TY TNHH NEW WING INTERCONNECT TECHNOLOGY

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế NEW WING INTERCONNECT TECHNOLOGY (BAC GIANG) CO.,LTD  Mã số thuế 2400760023  Địa chỉ

CÔNG TY TNHH CHANGSUNG HÀ NỘI

 Tên quốc tế CHANGSUNG HANOI COMPANY LIMITED  Tên viết tắt CHANGSUNG HANOI CO.,LTD  Mã số thuế 2400787836  Địa chỉ Lô

Phổ Biến

CÔNG TY TNHH JINYANG MTS VINA

 Tên quốc tế JINYANG MTS VINA COMPANY LIMITED  Tên viết tắt JINYANG MTS VINA CO.,LTD  Mã số thuế 2400784948  Địa

CÔNG TY TNHH U-TECH VINA

 Tên quốc tế U-TECH VINA COMPANY LIMITED  Tên viết tắt U-TECH VINA CO.,LTD  Mã số thuế 2400779352  Địa chỉ Lô

CÔNG TY TNHH SHIN YOUNG VIỆT NAM

Tên quốc tế SHIN YOUNG VIET NAM COMPANY LIMITED  Tên viết tắt SHIN YOUNG VIET NAM CO.,LTD  Mã số thuế

CÔNG TY TNHH KUM JANG VINA

Tên quốc tế KUM JANG VINA COMPANY LIMITED  Tên viết tắt KUM JANG VINA CO.,LTD  Mã số thuế 2400774788  Địa

CÔNG TY TNHH LATON ROSIN VIỆT NAM

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế LATON ROSIN VIET NAM COMPANY LIMITED  Mã số thuế 2400774315  Địa chỉ Lô

CÔNG TY TNHH DAIHAN INK VIỆT NAM

 Tên quốc tế CÔNG TY TNHH DAIHAN INK VIỆT NAM  Mã số thuế 2400774308  Địa chỉ Lô CN 01, Khu

CÔNG TY TNHH C&K GLOBAL

 Tên quốc tế C&K GLOBAL COMPANY LIMITED  Tên viết tắt C&K GLOBAL CO., LTD  Mã số thuế 2400772639  Địa chỉ

CÔNG TY TNHH JINSUNG ELECTRONICS VINA

 Tên quốc tế JINSUNG ELECTRONICS VINA COMPANY LIMITED  Tên viết tắt JINSUNG ELECTRONICS VINA CO.,LTD  Mã số thuế 2400824485  Địa

CÔNG TY TNHH JUNGIL-TECH

 Tên quốc tế JUNGIL-TECH COMPANY LIMITED  Tên viết tắt JUNGIL-TECH CO.,LTD  Mã số thuế 2400822713  Địa chỉ Lô CN-07 tại

CÔNG TY TNHH KOREA NANO SYSTEM VINA

 Tên quốc tế KOREA NANO SYSTEM VINA CO., LTD  Mã số thuế 2400773375  Địa chỉ Một phần lô Cn -15,

Phổ Biến

CÔNG TY TNHH PHOENIX TECH VIỆT NAM

 Tên quốc tế PHOENIX TECH VIETNAM COMPANY LIMITED  Tên viết tắt PHOENIX TECH  Mã số thuế 2400811750  Địa chỉ Nhà

CÔNG TY TNHH S-CONNECT BG VINA

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế S-CONNECT BG VINA CO.,LTD  Tên viết tắt S-CONNECT BG VINA  Mã số thuế

CÔNG TY TNHH SEJONG WISE VINA

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế SEJONG WISE VINA COMPANY LIMITED  Mã số thuế 2400809180  Địa chỉ Lô số

CÔNG TY TNHH H-ONE VINA

 Tên quốc tế H-ONE VINA COMPANY LIMITED  Mã số thuế 2400808606  Địa chỉ Lô CN-07 (thuê nhà xưởng của Công

CÔNG TY TNHH JR TECH VINA

 Tên quốc tế JR TECH VINA COMPANY LIMITED  Tên viết tắt JRTECH VINA  Mã số thuế 2400808596  Địa chỉ Lô

CÔNG TY TNHH WONJIN VINA

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế WONJIN VINA COMPANY LIMITED  Tên viết tắt WONJIN VINA  Mã số thuế 2400764807

CÔNG TY TNHH WOOSUNG PRECISION VIỆT NAM

 Tên quốc tế WOOSUNG PRECISION VIET NAM CO.,LTD  Mã số thuế 2400735676  Địa chỉ Một phần Lô CN-10, Khu công

CÔNG TY TNHH YJE VINA

 Tên quốc tế YJE VINA COMPANY LIMITED  Tên viết tắt YJE VINA CO.,LTD  Mã số thuế 2400765409  Địa chỉ Lô

CÔNG TY TNHH SJ TECH VIỆT NAM

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế SJ TECH VIETNAM ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY  Tên viết tắt SJ TECH

CÔNG TY TNHH DYT VIỆT NAM

THÔNG TIN CÔNG TY  Tên quốc tế DYT VINA CO.,LTD  Mã số thuế 2400737352  Địa chỉ Lô CN-10, KCN Vân

CÔNG TY TNHH KANEGABO

Tên quốc tế KANEGABO COMPANY LIMITED  Tên viết tắt KANEGABO CO., LTD.  Mã số thuế 2400740323  Địa chỉ Xưởng E03,

Phổ Biến

CÔNG TY TNHH TEXON VINA

 Tên quốc tế TEXON VINA COMPANY LIMITED  Tên viết tắt TEXON VINA CO.,LTD  Mã số thuế 2400745586  Địa chỉ Lô

CÔNG TY TNHH EMW VIỆT NAM

 Mã số thuế 2400763592  Địa chỉ Nhà xưởng E10, E11 lô CN-03, KCN Vân Trung – Xã Vân Trung –

CÔNG TY TNHH JEIL-TECH VINA

 Tên quốc tế JEIL-TECH VINA COMPANY LIMITED  Tên viết tắt JEIL-TECH VINA CO.,LTD  Mã số thuế 2400760753  Địa chỉ Lô

CÔNG TY TNHH SMART SHIRTS GARMENTS MANUFACTURING BẮC GIANG

Tên quốc tế SMART SHIRTS GARMENTS MANUFACTURING BAC GIANG CO.,LTD  Mã số thuế 2400711548  Địa chỉ Lô CN-03, KCN Vân

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LENS VIỆT NAM

 Tên quốc tế LENS TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED  Tên viết tắt LTVN  Mã số thuế 2400816526  Địa chỉ R(R2) Khu

CÔNG TY TNHH UMEC VIỆT NAM

 Tên quốc tế UMEC VIET NAM COMPANY LIMITED  Mã số thuế 2400427488  Địa chỉ Lô B(B1) Khu công nghiệp Quang

Công ty TNHH SI FLEX VIỆT NAM

 Tên quốc tế SI FLEX VIETNAM CO., LTD  Tên viết tắt SI FLEX VINA  Mã số thuế 2400702487  Địa chỉ

Bình Luận Bài Viết Này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài Viết Liên Quan