TOÀ NHÀ VAK - 01

0379951055
Còn 3 phòng trống
 • • Gần UBND Xã Quang Châu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 3 phòng, diện tích 21m²
 • • Giá từ: 1,266,667 đ

Nhà Trọ A1

0983768665
Còn 3 phòng trống
 • • Núi Hiểu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 3 phòng, diện tích 20m²
 • • Giá từ: 1,100,000 đ

A TRỌ ĐÂY RỒI - QV1

0393495386
Còn 3 phòng trống
 • • Thái Bảo, Phường Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
 • • 3 phòng, diện tích 20m²
 • • Giá từ: 1,000,000 đ

NHÀ TRỌ NAM LÝ

0367580614
Còn 3 phòng trống
 • • Vân Cốc, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 3 phòng, diện tích 18m²
 • • Giá từ: 1,133,333 đ

A TRỌ ĐÂY RỒI - TĐ3

0387434283
Còn 2 phòng trống
 • • Trung Đồng, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 2 phòng, diện tích 20m²
 • • Giá từ: 1,200,000 đ

A TRỌ ĐÂY RỒi - TĐ5

0388254498
Còn 2 phòng trống
 • • Trung Đồng, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 2 phòng, diện tích 20m²
 • • Giá từ: 1,100,000 đ

Nhà Trọ An Trí

0979066008
Còn 1 phòng trống
 • • Tam Tầng, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 1 phòng, diện tích 20m²
 • • Giá từ: 1,200,000 đ

Nhà Trọ Hào Toàn

0912330228
Còn 1 phòng trống
 • • Tam Tầng, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 1 phòng, diện tích 20m²
 • • Giá từ: 1,200,000 đ

Nhà Trọ Hưng Ấm

0962264646
Còn 1 phòng trống
 • • Tam Tầng, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 1 phòng, diện tích 30m²
 • • Giá từ: 1,200,000 đ

Nhà Trọ Mai Hùng

0984218206
Còn 1 phòng trống
 • • Tam Tầng, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 1 phòng, diện tích 20m²
 • • Giá từ: 1,200,000 đ

Nhà Trọ Tam Tầng

0387434283
Còn 1 phòng trống
 • • Tam Tầng, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 1 phòng, diện tích 20m²
 • • Giá từ: 1,200,000 đ

Nhà Trọ Cảnh Hằng

0942530567
Còn 1 phòng trống
 • • Tam Tầng, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 1 phòng, diện tích 20m²
 • • Giá từ: 1,200,000 đ

Nhà Trọ 1990

0387434283
Còn 1 phòng trống
 • • Khu Đồng Lớn, Đạo Ngạn, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 1 phòng, diện tích 20m²
 • • Giá từ: 1,200,000 đ

A TRỌ đây rồi!

0982046818
Còn 1 phòng trống
 • • Khu Đồng Lớn, Đạo Ngạn, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 1 phòng, diện tích 20m²
 • • Giá từ: 1,200,000 đ

Nhà Trọ Cầu Vồng

0978336893
Còn 1 phòng trống
 • • Khu Đồng Nhỏ, Đạo Ngạn, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 1 phòng, diện tích 20m²
 • • Giá từ: 1,200,000 đ

Nhà Trọ Đức Toán

0968274687
Còn 1 phòng trống
 • • Khu Đồng Nhỏ, Đạo Ngạn, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 1 phòng, diện tích 20m²
 • • Giá từ: 1,200,000 đ

A TRỌ đây rồi! - QC1

0334266453
Còn 1 phòng trống
 • • Khu Đồng Nhỏ, Đạo Ngạn, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 1 phòng, diện tích 20m²
 • • Giá từ: 1,200,000 đ

A TRỌ đây rồi! - QC2

0366579961
Còn 1 phòng trống
 • • Khu Đồng Nhỏ, Đạo Ngạn, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 1 phòng, diện tích 25m²
 • • Giá từ: 1,200,000 đ

Nhà Trọ Đức Hưng

0387434283
Còn 1 phòng trống
 • • Núi Hiểu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 1 phòng, diện tích 20m²
 • • Giá từ: 1,200,000 đ

Nhà Trọ Tùng Luyện

0399138999
Còn 1 phòng trống
 • • Núi Hiểu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 1 phòng, diện tích 20m²
 • • Giá từ: 1,200,000 đ

Nhà Trọ Chí Kiên

0354154813
Còn 1 phòng trống
 • • Núi Hiểu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 1 phòng, diện tích 20m²
 • • Giá từ: 1,200,000 đ

A TRỌ đây rồi - NH

0385855565
Còn 1 phòng trống
 • • Núi Hiểu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 1 phòng, diện tích 20m²
 • • Giá từ: 1,200,000 đ

Nhà Trọ Hải Nguyên

0347194248
Còn 1 phòng trống
 • • Núi Hiểu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 1 phòng, diện tích 20m²
 • • Giá từ: 1,200,000 đ

A TRỌ đây rồi - NH2

0332595422
Còn 1 phòng trống
 • • Núi Hiểu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 1 phòng, diện tích 20m²
 • • Giá từ: 1,200,000 đ

Nhà Trọ Việt Kiều

0977660436
Còn 1 phòng trống
 • • Núi Hiểu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 1 phòng, diện tích 20m²
 • • Giá từ: 1,200,000 đ

A TRỌ đây rồi - NH3

0387434283
Còn 1 phòng trống
 • • Núi Hiểu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 1 phòng, diện tích 20m²
 • • Giá từ: 1,200,000 đ

A TRỌ đây rồi - NH4

0387434283
Còn 1 phòng trống
 • • Núi Hiểu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 1 phòng, diện tích 20m²
 • • Giá từ: 1,100,000 đ

Nhà Trọ Hồng Hạnh

0965047489
Còn 1 phòng trống
 • • Núi Hiểu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 1 phòng, diện tích 20m²
 • • Giá từ: 1,000,000 đ

Nhà Trọ Quỳnh Anh

0943377444
Còn 1 phòng trống
 • • Núi Hiểu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 1 phòng, diện tích 20m²
 • • Giá từ: 1,200,000 đ

Nhà Trọ Sơn Thuỷ

0868169686
Còn 1 phòng trống
 • • Núi Hiểu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 1 phòng, diện tích 20m²
 • • Giá từ: 1,200,000 đ

A TRỌ đây rồi - NH5

0387434283
Còn 1 phòng trống
 • • Núi Hiểu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 1 phòng, diện tích 20m²
 • • Giá từ: 1,100,000 đ

Nhà Trọ Anh Đại

0387434283
Còn 1 phòng trống
 • • Quang Biểu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 1 phòng, diện tích 20m²
 • • Giá từ: 1,100,000 đ