Nhà trọ đang hoạt động

TOÀ NHÀ VAK - 01

0379951055
Còn 3 phòng trống
 • • Gần UBND Xã Quang Châu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 3 phòng, diện tích 21m²
 • • Giá từ: 1,266,667 đ

Nhà Trọ A1

0983768665
Còn 3 phòng trống
 • • Núi Hiểu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 3 phòng, diện tích 20m²
 • • Giá từ: 1,100,000 đ

A TRỌ ĐÂY RỒI - QV1

0393495386
Còn 3 phòng trống
 • • Thái Bảo, Phường Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
 • • 3 phòng, diện tích 20m²
 • • Giá từ: 1,000,000 đ

NHÀ TRỌ NAM LÝ

0367580614
Còn 3 phòng trống
 • • Vân Cốc, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 3 phòng, diện tích 18m²
 • • Giá từ: 1,133,333 đ

A TRỌ ĐÂY RỒI - TĐ3

0387434283
Còn 2 phòng trống
 • • Trung Đồng, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 2 phòng, diện tích 20m²
 • • Giá từ: 1,200,000 đ

A TRỌ ĐÂY RỒi - TĐ5

0388254498
Còn 2 phòng trống
 • • Trung Đồng, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 2 phòng, diện tích 20m²
 • • Giá từ: 1,100,000 đ

Nhà Trọ An Trí

0979066008
Còn 1 phòng trống
 • • Tam Tầng, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 1 phòng, diện tích 20m²
 • • Giá từ: 1,200,000 đ

Nhà Trọ Hào Toàn

0912330228
Còn 1 phòng trống
 • • Tam Tầng, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • • 1 phòng, diện tích 20m²
 • • Giá từ: 1,200,000 đ